Dat fietsen gezond is, weten we natuurlijk al langer. Maar dankzij het onderzoek van Deense wetenschappers, weten we nu ook dat fietsen het risico op diabetes type 2 aanzienlijk verlaagd.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 24.500 mannen en bijna 28.000 vrouwen tussen de 50 en 65 jaar. Zij werden naar hun leefstijl gevraagd, waaronder fietsgewoontes. Bij aanvang van het onderzoek, vijf jaar geleden, waren alle deelnemers gezond. Ze kampten dus nog niet met diabetes type 2 of andere chronische ziektes.

Enige tijd geleden, vijf jaar na de start van het onderzoek, werd opnieuw in kaart gebracht hoe vaak de deelnemers de fiets pakken. Ook werd er bekeken hoeveel mannen en vrouwen nu leven met diabetes type 2.

De deelnemers die vaker op de fiets stapten, bleken 20% minder kans te hebben op diabetes type 2. Hoe vaker de Deense deelnemers fietsten, hoe kleiner hun risico op diabetes type 2 was. Dit resultaat laat ook zien dat het ook op latere leeftijd zinvol is om te beginnen met bewegen.

Uiteraard zijn er ook andere factoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van diabetes type 2. De resultaten zijn voor een aantal van deze factoren (zoals eetgewoontes, roken en andere vormen van beweging) gecorrigeerd. De onderzoekers laten zien dat er een verband bestaat tussen fietsen en diabetes, maar benadrukken dat dit geen bewijs is dat fietsen diabetes helpt voorkomen.