SPARTA gebruikt persoonsgegevens van consumenten. We vinden het belangrijk om daar open over te zijn. Daarom delen we in dit algemene privacy statement algemene informatie over het verwerken van consumentengegevens. Als het nodig is verstrekt SPARTA specifiekere informatie, zoals wanneer gegevens van consumenten worden verstrekt bij de aankoop van producten, het gebruik van apps en op andere (merk)websites.

SPARTA
SPARTA is onderdeel van Accell Group N.V. Dit privacy statement geldt alleen voor gegevens van consumenten die SPARTA gebruikt. Deze persoonsgegevens van consumenten heeft SPARTA bemachtigd door het aanbod en de verkoop van de producten en diensten van de merken van SPARTA.

Binnen Accell Group N.V. verzorgt Accell IT BV de ondersteuning van alle zaken op het gebied van IT. Daardoor kan Accell IT BV op bepaalde vlakken naast SPARTA en soms zelfs in plaats van SPARTA juridisch verantwoordelijk zijn voor de verwerking van consumentgegevens. Consumenten kunnen zich voor vragen over de omgang met hun persoonsgegevens richten tot security@accell-it.com, of een brief sturen naar Postbus 435 8440 AK Heerenveen Nederland.

Aanbieders
Consumenten nemen de producten en diensten van SPARTA voornamelijk af via erkende aanbieders en andere doorverkopers. Zij zijn geen onderdeel van SPARTA en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik van consumentengegevens door erkende aanbieders en andere doorverkopers. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens van consumenten die zij aan SPARTA overdragen in verband met de verkoop van SPARTA producten.

Hoe komt SPARTA aan gegevens van consumenten?
Bij aankoop van een fiets of ander product kunnen de consumentgegevens bij SPARTA worden vastgelegd door de aanbieder of door de consument zelf. Bij sommige producten, zoals een connected bike en het gebruik van bepaalde apps, worden ook gegevens van consumenten gebruikt. Bij bezoek aan een van de (merk)websites van SPARTA worden ook gegevens verwerkt, zoals het IP adres, gegevens van het gebruikte apparaat, en de bekeken producten. Ook als u contact opneemt met SPARTA zullen persoonsgegevens van consumenten vaak vastgelegd worden. Bijvoorbeeld bij het verzoek om een brochure opgestuurd te krijgen of het indienen van een garantieclaim.

Welke persoonsgegevens van consumenten verwerkt SPARTA?
SPARTA legt gegevens vast over de consument zelf, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Maar ook gegevens over producten die zijn aangeschaft of waar interesse voor is, zoals het soort product en garantie, het verkooppunt waar een product is gekocht of onderhouden wordt en onderhoudsgegevens.

Waarvoor gebruikt SPARTA consumentengegevens?
SPARTA gebruikt gegevens van consumenten voor:

  • Support en service aan consument en verkoper, evenals uitvoering van de diverse contracten, van zowel die tussen de consument en verkoper als die tussen SPARTA en de verkoper en voor mits het geval de overeenkomst tussen SPARTA en de consument;
  • (Direct) Marketing, zoals nieuwsbrieven en het gericht tonen van reclame en producten op onze eigen websites en op websites van derden. Accell Nederland volgt daarbij de regels die gelden bij het vragen van toestemming en het bieden van de mogelijkheid tot afmelden.
  • Het uitvoeren van analyses ten behoeve van het verbeteren van producten en service.

Hoe lang bewaart SPARTA gegevens van consumenten?
SPARTA gebruikt gegevens voor de periode dat het noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Dat kan te maken hebben met afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden normaliter niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om mogelijke klachten of aanspraken te kunnen toetsen of voor wettelijke of administratieve verplichtingen.   

Hoe beveiligt SPARTA consumentgegevens?
Beveiliging van consumentgegevens is van groot belang binnen onze bedrijfsvoering. Voor de waarborging daarvan worden verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Voorbeelden zijn een sterk wachtwoordbeleid, gegevens afschermen van internet, versleuteling en autorisatieprocedures voor de medewerkers. De consumentengegevens worden bewaard in beveiligde technische ruimtes. In de vorm van gekoelde computerruimtes met noodstroomvoorziening en een combinatie van elektronische deuren met badges, object bewaking met camera’s, alarmsystemen en surveillance. Deze maatregelen beslaan een deel van de vele zaken die Accell IT BV in acht neemt om de gegevens van de consumenten van SPARTA te beschermen. Heeft u daar een vraag over of vermoedt u misbruik, dan kunt u een email sturen naar security@accell-it.com

Vragen over gegevens van consumenten?
Consumenten hebben het recht om hun gegevens in te zien en het recht om aanpassingen en verwijdering van hun gegevens aan te vragen. Als u daar gebruik van wilt maken of een andere vraag heeft, dan kunt u contact opnemen via security@accell-it.com.