Waar vind ik mijn framenummer?

Het framenummer bevindt zich onderaan het frame van de fiets, naast het linker pedaal.

Het framenummer is te herkennen aan een wit stickertje met letterscijfers en een streepjescode. De lettercombinaties zijn: AC, SP en BA. 

 

Ik kan mijn framenummer niet scannen. Wat nu?

Als u uw framenummer niet kan scannen zijn er verschillende oorzaken mogelijk.

 • U probeert een verkeerd nummer te scannen. Een framenummer begint altijd met 2 letters en 7 cijfers. De code bevindt zich op het frame, naast het linker pedaal.
 • Uw smartphone geeft geen toegang tot uw camera. Ga naar de instellingen op uw telefoon en geef de Smart app toegang tot uw camera.

 Voer het framenummer handmatig in te voeren wanneer het scannen niet lukt. Wanneer u bij het invoeren/scannen een foutmelding krijgt, klik dan hier

Ik heb mijn fiets geactiveerd maar de app geeft geen (juiste) huidige, fietslocatie weer.

Na de activatie is het belangrijk om uw fiets +/- een kilometer ‘in te fietsen’. Hiermee stimuleert u de module in de fiets zijn locatie optimaal te kunnen vaststellen. Dit is eenmalig nodig, na de activatie.

Het is dus mogelijk dat u na deze rit het eerste deel van uw ritgeschiedenis mist.

De (juiste) locatie van mijn fiets is niet zichtbaar in de app.

Wanneer er geen of een onjuiste locatie van uw fiets wordt weergeven in de Smart app maakt uw fiets mogelijk geen verbinding met het GPS systeem.

 • Zet uw fiets even buiten neer. Een open verbinding met de lucht zorgt voor een ideale verbinding tussen de GPS satellieten en uw fiets. 
 • Laad de accu van uw fiets op in uw fiets. Indien u de accu van uw fiets structureel los van uw fiets oplaadt, raakt de GPS module in uw fiets leeg en laadt het pas op tijdens het fietsen. Hierdoor kan het voorkomen dat de GPS module een constant te laag percentage heeft en uit gaat wanneer het een locatie moet pijlen. 
 • Controleer daarnaast of uw smartphone verbinding heeft met het internet. Wanneer u geen verbinding heeft met het internet kan er geen locatie naar uw smartphone gestuurd worden. 

Indien de app nog steeds geen juiste locatie toont is er wellicht een defect in de GPS module in uw fiets. Maak een ondersteuningsticket aan via onze partner die de Sparta app gemaakt heeft. Dat doe je hier.

Is er ook een Smart app voor Windows?

Nee. De Smart app werkt enkel op de besturingssystemen iOS en Android.

Wat is de functie 'gebieden'?

De functie ‘gebieden’ is een beveiligingsfunctie. Via een radius (cirkel) op de kaart, creëert u in de app een digitaal hek rondom adressen die u wilt beveiligen. Wanneer uw fiets dit hek verlaat of binnentreedt, ontvangt u een pushmelding.

Zo zijn adressen als thuis, school of werk altijd beveiligd. Een gebied hoeft u slechts eenmalig in te stellen. 

Gebieden delen met familie: ontvang een melding

In de app kunnen meerdere gebruikers uitgenodigd worden om toegang te krijgen tot uw app. Zo kunnen bijvoorbeeld uw partner of kinderen u toegang verlenen tot hun app. Wanneer zij een gebied instellen rondom school of werk ontvangt u een pushbericht wanneer zij op locatie aankomen (of hun locatie weer verlaten).  

Het gebruik van de functie ‘gebieden’.

Voor adressen die u standaard of met regelmaat bezoekt kunt u de functie ‘gebieden’ (ook wel geofencing genoemd) gebruiken. 

Met deze functie creëert u een virtueel hek om uw huis, school, werk, supermarkt e.d. Wanneer uw fiets dit hek verlaat of weer binnentreedt ontvangt u vervolgens een melding op uw smartphone of tablet. Een gebied hoeft u één keer in te stellen waarna deze plekken altijd beveiligd zijn.

Notificaties en gebieden

Zet de notificatie ‘beweging gedetecteerd' uit op plekken waar u een ‘gebied’ instelt. Zo ontvangt u geen bewegingsdetectie meldingen op beveiligde plekken. Bijvoorbeeld wanneer een gezinslid binnen het veilige, virtuele hek ‘thuis’ tegen uw fiets aanloopt.

Het gebruik van de ‘beweging gedetecteerd’ notificatie.

De ‘beweging gedetecteerd' notificatie is een gevoelige alertfunctie die u aanzet wanneer u uw fiets parkeert op een plek waar u gewaarschuwd wilt worden bij iedere vorm van beweging van uw fiets

Deze melding ontvangt u dus ook wanneer iemand zonder bijbedoelingen tegen uw fiets aanloopt of opzij zet. Zet deze functie dus alleen aan wanneer u direct gewaarschuwd wil worden bij iedere vorm van beweging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op plekken met een verhoogde kans op onrechtmatig gebruik. 

Wilt u gebruik maken van de standaard beveiligingsnotificatie? Gebruik dan de ´begon met bewegen´ notificatie. U ontvangt dan een melding wanneer uw fiets een aanhoudende beweging detecteert, bijvoorbeeld als iemand uw fiets meeneemt of poogt open te breken. Deze notificatie staat al standaard aan. 

Het aanmaken van een gebied lukt niet.

Bij het openen van de functie ‘gebieden’ verschijnt er een radius op de kaart (op uw locatie). Swipe over de kaart om de radius te verplaatsen naar een plek die u wilt beveiligen. Vergroot de radius door in en uit te zoomen. Swipe hiervoor uw vinger uit- of naar elkaar

Tap op 'nieuw' indien u een nieuw gebied aan wil maken of op 'aanpassen' om een gebied aan te passen. 

De naam van uw fiets aanpassen in de app.

Bij het registratieproces in de app heeft u uw fiets een naam gegeven. Deze naam kunt u als volgt aanpassen:

 • Tap op het tabblad 'fiets' in het homescherm.
 • Tap op de naam van uw fiets.
 • Tap vervolgens op 'aanpassen' om de naam te wijzigen.

De foto van uw fiets aanpassen in de app.

Bij het registratieproces in de app heeft u een foto van uw fiets gemaakt. U kunt deze foto als volgt aanpassen:

 • Tap op het tabblad 'fiets' in het homescherm.
 • Tap op de naam van uw fiets.
 • Tap op 'aanpassen'.
 • Tap op 'wijzig foto' om de foto aan te passen. 

Ik wil mijn persoonlijke gegevens aanpassen.

Omdat uw persoonlijke gegevens zijn gekoppeld aan uw abonnement/polis zijn deze niet zelf aan te passen. Wilt u uw gegevens toch aanpassen omat u bijvoorbeeld bent verhuisd? Maak dan een ondersteuningsticket aan via onze partner die de Sparta app gemaakt heeft. Dat doe je hier. Dan passen zij uw gegevens aan.

Het aanpassen van een bankrekeningnummer.

Vanwege veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om uw rekeningnummer te veranderen in de app. Daarom kunt u een ondersteuningsticket aanmaken bij onze partner die de Sparta app gemaakt heeft. Dat doe je hier. Zij passen uw rekeningnummer aan. 

Wat is het opzegtermijn van mijn verzekering of connectiviteitsabonnement?

Wanneer u een verzekering of connectiviteitsabonnement afsluit, sluit u een eenjarig contract af. Na dit jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar. Dit kan direct via de Sparta Smart app.

Waarom betaal ik aansluitingskosten?

Wanneer u een abonnement afsluit sluiten wij u aan op ons netwerk zodat u gebruik kunt maken van onze diensten. Dit is een eenmalige aangelegenheid. De kosten hiervan worden op uw eerste factuur in rekening gebracht.

Wat is connectiviteit?

Wanneer u verzekerd bent van connectiviteit heeft u blijvend een verbinding tussen enerzijds het GPS netwerk en het internet en anderzijds uw Smart e-bike. Dankzij deze verbinding is het mogelijk om locatiegegevens en notificaties uit te wisselen met uw Smart app. 

Waarom betaal ik een maandelijks bedrag voor connectiviteit?

Connectiviteit verzorgt de constante, noodzakelijke verbinding tussen enerzijds uw Smart e-bike en anderzijds het GPS netwerk en het internet. Middels deze verbinding wordt kunt u gebruik maken van de Smart app-features als live locaties, ritregistratie, notificaties, pushberichten, geofencing en meer; kortom een volwaardige internetverbinding.

Waarom is het bedrag op mijn factuur hoger?

Op uw eerste factuur wordt eenmalig €9,95 aan aansluitingskosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten voor het aansluiten van uw Smart e-bike op ons netwerk zodat u gebruik kunt maken van onze diensten.

Wat is het privacy statement van de app?

PRIVACY STATEMENT

Sparta Connect app voor SMART E-bikes

PERSOONSGEGEVENS 

Door het gebruik van deze app worden gegevens verwerkt over jou, je fiets, het gebruik van je fiets en het apparaat waarop je de app hebt geïnstalleerd. Op gegevens die direct of indirect tot jou herleidbaar zijn (persoonsgegevens) is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Sparta hecht groot belang aan een goede bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je belangrijke informatie daarover. Bij installatie van de app moet je toestemming geven. In dit privacy statement vind je informatie die daarvoor van belang is.

Binnen het concern waar Sparta deel van uitmaakt is Accell IT Services B.V., gevestigd op de Jagtlustweg 5 te Heerenveen, de verantwoordelijke voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens voor de app. Voor vragen kun je je ook op de gebruikelijke wijze tot Sparta wenden. Vragen en verzoeken die specifiek betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens voor de app kun je mailen naar privacy@sparta.nl

WAARVOOR JE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT.

De gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de functionaliteiten van de app, zoals Track and Trace, de data, afstand, snelheden en routes van met de fiets gemaakte ritten, een schatting van met ritten verbruikte calorieën, het op verzoek sturen van notificaties, bijvoorbeeld als de fiets sneller dan met 50 km per uur verplaatst wordt, het gestolen melden van je fiets of voor het opladen van je accu, noodzakelijk onderhoud en onverhoopte defecten, en het kunnen weergeven en het delen van persoonlijke voorkeuren met anderen op jouw initiatief . Ook worden je gegevens gebruikt voor het verbeteren van de producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door Accell IT Services B.V. en de ondernemingen die met Accell IT Services B.V. verbonden zijn.
Gegevens worden gepersonaliseerd door koppeling aan je fiets en aan je Sparta account. Voor het verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten worden gegevens van meerdere gebruikers van de app en mogelijk ook andere gegevens van die gebruikers, verwerkt in analyses. De uitkomsten daarvan zijn niet meer te herleiden tot individuele gebruikers.
Je gegevens worden niet verhandeld of anderszins verstrekt voor commercieel gebruik door derden buiten de ondernemingen die met Accell IT Services B.V. verbonden zijn. Je gegevens worden ook niet gebruikt voor reclamedoeleinden en het doen van aanbiedingen buiten de app. Reclame, aanbiedingen en informatie over producten worden in de app alleen getoond nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd weer intrekken.

DE GEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT.

De sensor in je connected Sparta e-bike geeft de volgende gegevens aan de app door: uniek productnummer van de fiets en eventueel onderdelen, locatie van de fiets, door de fiets afgelegde routes en afstanden, statusinformatie over onderdelen of noodzakelijk onderhoud, snelheid.
Daarnaast worden de volgende gegevens uit je Sparta account gebruikt: je persoonsgegevens als naam adres woonplaats en contactinformatie als e-mailadres en telefoonnummer.

Van het apparaat waarop de app is geïnstalleerd gebruikt de app de volgende gegevens: uniek nummer apparaat, type apparaat, locatiegegevens. De locatiegegevens van het apparaat worden gebruikt om de locatie van de telefoon te kunnen weergeven ten opzichte van je fiets. Die locatie wordt niet opgeslagen op onze systemen. Als je inlogt met je Facebook of Google+ account worden daaruit de volgende gegevens gebruikt: Je naam en het token waarop de identificatie en autorisatie gebaseerd is. Uiteraard worden ook de door jou zelf in de app ingevoerde gegevens verwerkt.

OPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN

Naast opslag op het apparaat waarop de app is geïnstalleerd, worden je gegevens onder verantwoordelijkheid van Accell IT Services B.V. in een database opgeslagen. Deze database staat in Nederland en voldoet aan de wettelijke beveiligingseisen. De gegevens blijven opgeslagen zolang je je account niet opheft. Bij het verwijderen van de fiets binnen de app wordt je account ontkoppeld van de technische en lokatiegegevens van de fiets. Je persoonlijke gegevens uit je Sparta-account blijven in het systeem staan voor toekomstig gebruik. Indien u uw gegevens definitief wilt verwijderen, kunt u hiervoor een mail sturen naar privacy@sparta.nl

Wat gebeurt er met mijn abonnement wanneer ik mijn e-bike verkoop?

Wanneer u uw Smart e-bike verkoopt, dient de koper uw abonnement over te nemen. Neem contact met ons op en wij zorgen dat het abonnement overgezet wordt.

Dit kan via  een ondersteuningsticket bij onze partner die de Sparta app gemaakt heeft. Dat doe je hier.
Of door de bellen met 
033-2053455

Hoe kan ik een abonnement afnemen na het aflopen van de proefperiode?

U kunt op meerdere manieren een abonnement afnemen:

 • Open de Sparta Smart app. Swipe op de homepagina naar beneden en klik op 'abonnement'. U gaat nu naar de webshop.
 • Open de Sparta Smart app. Wanneer uw proefperiode afloopt is er een balk zichtbaar met de tekst 'uw abonnement verloopt over xx dagen'. 

Waar kan ik mijn sleutelnummer vinden?

Het sleutelnummer is gegraveerd in uw sleutel. Het nummer bevat 4 cijfers en 1 letter.

Ik kan mijn sleutelnummer niet toevoegen, hoe los ik dit op?

Wanneer u geen sleutelnummer toe kan voegen, of u krijgt een foutmelding bij het toevoegen van de sleutel kunt u contact opnemen. Maak een ondersteuningsticket aan via onze partner die de Sparta app gemaakt heeft. Dat doe je hier.

Check: het sleutelnummer staat gegraveerd in de sleutel en bevat 4 cijfers en een letter.

Polisvoorwaarden ENRA verzekeringen

Via de Sparta Connect app heeft u keuze uit 2 polissen: De Diefstal Optimaal en de Casco Optimaal

Alle documentatie en schadeformulieren vind je via de onderstaande link.
https://www.enra.nl/zelf-regelen/downloads/

ENRA Doorlopende fietsverzekering dekkingskaart.

De ENRA dekkingskaart bekijk je hier.

Waar kan ik een verzekering en connectiviteit afsluiten?

Een verzekering of connectiviteit kan worden afgesloten in de Smart app

 • Open de Smart app.
 • Log in / meld uw ebike aan
 • Tap onderaan de homepagina op het tabblad 'fiets'.
 • Tap vervolgens op de balk voor connectiviteit of verzekering om connectiviteit en/of een verzekering af te sluiten.

Wil je vooraf informatie over de verschillende pakketten en voorwaarden ga dan naar:
https://webshop.sparta.nl

Als u op een andere wijze een verzekering afsluit, is deze niet zichtbaar in de app.

Ik kan mijn IMEI nummer niet registreren.

Wanneer u uw IMEI nummer niet kunt registreren zijn er diverse oorzaken en/of oplossingen mogelijk.

  • U krijgt bij het toevoegen van het IMEI nummer een foutmelding/error. Klik dan rechtsboven op 'Nieuw ondersteuningsticket' en neem contact met ons op. 
  • U probeert een verkeerd nummer te registreren. Het IMEI nummer bevindt zich op de accu slede onder de accu. Dus niet op de accu zelf. De IMEI code begint met 35 of 86.

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

Ik heb geen framenummer/mijn framenummer is niet leesbaar.

Het framenummer bevindt zich op een sticker naast het linker pedaal en bestaat uit 2 letters en 7 cijfers. De lettercombinaties zijn: AC, SP en BA. Zit er geen sticker of is het nummer niet zichtbaar?

Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

De Smart app geeft een foutmelding na het invoeren van het framenummer.

Wanneer u uw framenummer niet kunt registreren is er een foutmelding zichtbaar in de app. Dit kan diverse oorzaken hebben:

 • Uw fiets is geen Smart e-bike. De Sparta Smart app is alleen beschikbaar voor e-bikes voorzien van GPS.
 • U probeert een verkeerd nummer te registreren. Het framenummer bevindt zich op het frame, naast het linker pedaal. Het framenummer is te herkennen aan een sticker met een streepjescode met 2 letters en 7 cijfers.
 • Tijdens het fabricageproces van uw Smart e-bike is het framenummer niet juist geregistreerd. Indien u een Smart e-bike heeft en het juiste framenummer niet wordt geaccepteerd klik dan rechtsboven op 'Nieuw ondersteuningsticket' en neem contact met ons op. 

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

Op welke apparaten werkt de Smart app?

De Smart app werkt op smartphones en tablets met iOS en Android ondersteuning.

Om de Apple iOS versie te downloaden klikt u hier, of bezoekt u de App Store en zoekt u naar: Sparta Smart app.
Voor de Android versie klikt u hier, of bezoekt u de Google Play Store en zoekt u naar: Sparta Smart app.

Waar kan ik de Sparta Smart app vinden?

De Sparta Smart app is beschikbaar voor smartphones die gebruik maken van iOS of Android besturingssysteem.

Om de Apple iOS versie te downloaden klikt u hier, of bezoekt u de App Store en zoekt u naar: Sparta Smart app.
Voor de Android versie klikt u hier, of bezoekt u de Google Play Store en zoekt u naar: Sparta Smart app.

Waar vind ik mijn IMEI nummer?

Het IMEI nummer bevindt zich altijd op de accuslede van de fiets. De accu slede is de ruimte waar de accu ingeschoven/ingeklikt wordt. Het IMEI nummer staat nooit op de accu zelf. 

Vind het IMEI nummer van uw fiets:

 • Haal de accu uit de accu slede.
 • Op de accu slede bevindt zich een sticker met cijfers en een barcode. De code bestaat uit 15 cijfers, bevat geen letters en begint altijd met 35 of 86.
 • Het IMEI nummer staat dus niet op de accu zelf.

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

*Alleen Smart e-bikes (met GPS) zijn voorzien van een IMEI nummer.

Ik kan mijn framenummer niet registreren.

Wanneer u uw framenummer niet kunt registreren is er een foutmelding zichtbaar in de app. Dit kan diverse oorzaken hebben:

 • Uw fiets is geen Smart e-bike. De Sparta Smart app is alleen beschikbaar voor e-bikes voorzien van GPS.
 • U probeert een verkeerd nummer te registreren. Het framenummer bevindt zich op het frame, naast het linker pedaal. Het framenummer is te herkennen aan een sticker met een streepjescode met 2 letters en 7 cijfers.
 • Tijdens het fabricageproces van uw Smart e-bike is het framenummer niet juist geregistreerd. Indien u een Smart e-bike heeft en het juiste framenummer niet wordt geaccepteerd bel dan met onze klantenservice.

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

 

 

Ik krijg een error bij het toevoegen van het framenummer, hoe los ik dit op?

Wanneer u uw framenummer niet kunt registreren is er een foutmelding zichtbaar in de app. Dit kan diverse oorzaken hebben:

 • Uw fiets is geen Smart e-bike. De Sparta Smart app is alleen beschikbaar voor e-bikes voorzien van GPS.
 • U probeert een verkeerd nummer te registreren. Het framenummer bevindt zich op het frame, naast het linker pedaal. Het framenummer is te herkennen aan een sticker met een streepjescode met 2 letters en 7 cijfers.
 • Tijdens het fabricageproces van uw Smart e-bike is het framenummer niet juist geregistreerd. Indien u een Smart e-bike heeft en het juiste framenummer niet wordt geaccepteerd bel dan met onze klantenservice.

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

 

 

De Smart app werkt niet.

Wanneer uw Smart app niet werkt zijn er verschillende oorzaken/oplossingen.

Oplossingen:

 • Sluit de app af en start hem opnieuw op.
 • Verwijder de app en download hem opnieuw.
 • Update de app in uw appstore. Een (te) oude appversie kan voor een niet of slecht werkende app zorgen.
 • Update uw smartphone naar de nieuwste software update. De app werkt niet meer met enkele verouderde softwareversies van besturingssystemen. 

App werkt wel maar locatie fiets is niet zichtbaar in app

Wanneer de (juiste) locatie van uw fiets niet zichtbaar is in de app maakt de fiets geen verbinding met het GPS systeem. 

 • Zet uw fiets even buiten neer zodat het tijd heeft om verbinding te maken de GPS satellieten.  
 • Controleer of uw smartphone verbinding heeft met het internet. Wanneer u geen verbinding heeft met het internet kan er geen locatie naar uw smartphone gestuurd worden.  
 • Laadt de accu van uw fiets op in uw fiets. Indien u de accu van uw fiets structureel los van uw fiets oplaadt, raakt de GPS module in uw fiets leeg en laadt het pas op tijdens het fietsen. Hierdoor kan het voorkomen dat de GPS module een constant te laag percentage heeft en uit gaat wanneer het een locatie moet pijlen. 

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

Kan ik ook connectiviteit afsluiten zonder een verzekering?

In de app is zowel verzekering + connectiviteit als enkel connectiviteit af te sluiten. Je hebt de keuze tussen connectiviteit met of zonder casco- of diefstal verzekering. 
Op https://webshop.sparta.nl/ vind je een overzicht van de mogelijkheden en de verschillende opties. 

Afsluiten van een verzekering of connectiviteit verloopt via de Smart app.

Ik ontvang geen pushberichten van de Smart app.

Wanneer u geen pushberichten ontvangt kan dit aan de instellingen in de app of op uw smartphone liggen:

 • De notificaties in de app staan uitgeschakeld. Ga naar de notificatie-instellingen in de Smart app en activeer de notificaties. 
 • De instellingen op de smartphone geven geen de Smart app geen toestemming om pushberichten te versturen. 

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

 

 

De Smart app crasht.

Wanneer uw Smart app crasht zijn er verschillende oorzaken/oplossingen.

Oplossingen:

 • Sluit de app af en start hem opnieuw op.
 • Verwijder de app en download hem opnieuw.
 • Update de app in uw appstore. Een (te) oude appversie kan voor een niet of slecht werkende app zorgen.
 • Update uw smartphone naar de nieuwste software update. De app werkt niet meer met enkele verouderde softwareversies van besturingssystemen. 


D
e app crasht en ik ontvang een foutmelding

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455

 

Welke verzekeringen zijn er beschikbaar voor mijn Smart e-bike?

Er zijn verzekeringen en een connectiviteitsabonnement beschikbaar:

 • ENRA Casco verzekering inclusief connectiviteit
 • ENRA Diefstal verzekering inclusief connectiviteit
 • Connectiviteit exclusief verzekering

In de Smart app en op https://webshop.sparta.nl/ vind je een overzicht van de mogelijkheden en de verschillende opties. 

Afsluiten van een verzekering of connectiviteit verloopt via de Smart app.

 

Ik heb geen IMEI nummer/mijn IMEI nummer is niet leesbaar.

Het IMEI nummer bevindt zich altijd op een sticker onder de accu op de accu slede. Zit er geen sticker of is de code niet leesbaar? Bij een accu die in het frame of semi- geintegreerd is vind je het iMei nummer aan het binnenzijde van het frame na het uitnemen van de accu. 

Kom je er niet uit? Bel dan met onze Sparta Smart app klantenservice: 033-2053455